Varasemad tegemised (enne 30.09.2022)


30.09.2023 võeti Are Koolis kasutusele uus kodulehe haldussüsteem, mis ei ühildu eelnevalt kasutatuga.

Seetõttu kajastatakse siin lehel varasemaid tegemisi Are Koolis.

 

9. klass käis Pärnu Maakohut uudistamas

MTÜ Mondo 15-19. aastaste Eestis elavate noorte rände ja/või kliimamuutuste teemaline konkurss

30.09.2023 võeti Are Koolis kasutusele uus kodulehe haldussüsteem, mis ei ühildu eelnevalt kasutatuga.

Seetõttu kajastatakse siin lehel varasemaid tegemisi Are Koolis.

 

9. klass käis Pärnu Maakohut uudistamas

MTÜ Mondo 15-19. aastaste Eestis elavate noorte rände ja/või kliimamuutuste teemaline konkurss