Kooli ajalugu


17. jaan. 1829 Esimesed teated hariduse andmisest Ares. Koolimaja ei olnud, kuid 12 last said õpetust ühes saunikumajas.
1848 Kool asus ühes mõisa talus, nimelt Kalmel. Koolmeistriks oli Madis Eermann.
1875 Kooli tuli vene keele õpetus. Nädalas emakeelt 10 tundi, vene keelt 3 tundi. Trahv puudutud päevade eest 5 kopikat (sai maksis ½ kopikat).
1882 Are külas valmis koolihoone 25 õpilasele (ehituskulu oli 825 rubla). Teadmisi jagas 1 õpetaja. Vallalt saadi kooli kulude katteks 8 rubla. Mujalt toetusi saadud ei ole. Õpilasi oli koolis 22 (tütarlapsi 13, poeglapsi 9).
1898 Vainu talu taha ehitati uus koolimaja. Seal töötas koolmeister ja seltskonnategelane Jakob Tamberg.
1908 Kohaliku õpetaja Jakob Tambergi (Tammemäe) eestvõtmisel asutati Are puhkpilliorkester.
1916 1 – klassiline segakool, õppeaeg kolm aastat, koolis käimise päevi 96. Kool asus oma majas. Õpilasi koolis 12. Kooli ülalpidamiseks kulutati riigilt laekunud 150.- ja vallalt saadud 228.- rubla.
1918 Pärast Esimest maailmasõda asusid Are 4 – klassilise algkooli kaks klassi vallakooli, kaks aga õigeusu abikooli ruumes.
1923 Eavere külas sai valmis uus kahekordne puuhoone ja kool muudeti 6 -klassiliseks. Õpetajaid oli kolm: Aleksander Marguste (koolijuhataja), A. Urmas (Miil), J. Rukki.
1926 Õpilasi oli koolis 114 ja õpetajaid 4.
1944 Kool muudeti 7 – klassiliseks, õpilasi 150 – 170. Koolijuhatajana töötas 1922 – 1948 Aleksander Marguste (Markson).
1948 Are kooli asus juhatama Edur Roosalu. Tema jäi sellele ametikohale 1960.a. 1. septembrini.
1960 Alates novembrikuust asus direktorina tööle Uudo Liiv.
1961 Kool muudeti 8 – klassiliseks. Sel ajal oli koolis 154 õpilast.
1969 Vanale hoonele lisandus uus keskküttega juurdeehitus. Direktorina asus tööle Helgi Ruusmaa. Koolis õppis 156 õpilast.
1979 Direktorina asus tööle Elve Tamvere. Are 8 -klassilises koolis õppis 199 õpilast, õpetajaid oli 14.
1988 Are kool muudeti 9 -klassiliseks. Koolis õppis 203 õpilast.
1989 Juurdeehituse lõplik valmimine märtsikuus. Kõik klassiruumid on õppetööks valmis.
1992 Kooli nimeks sai Are Põhikool. Koolis õppis 196 õpilast. Klassikomplekte 11 (5. ja 6. – A ja B).
1994 Õpilasi õppeaasta alguses 204. Põhikohaga õpetajaid 21 ja teisi töötajaid 9. Klassikomplekte 11.
1999 Valmis juurdeehituse uus katus. Õpilasi koolis 178.
2002 Lammutati kooli vanim, 1923.a. ehitatud kahekordne koolihoone.
2005 Direktorina asus tööle Tiia Puusild. Koolis õpilasi 173, klassikomplekte 9.
2007 1. septembri aktusel õnnistati sisse kooli lipp.
2006-2009 Renoveeriti kogu koolimaja. 1. septembril 2009 lõikasid uuendatud koolimaja lindi läbi maavanem Toomas Kivimägi, vallavanem Jaanus Männik ja koolidirektor Tiia Puusild.
2015 Liideti Are Põhikool ja Suigu Lasteaed-Algkool, asutuse nimeks sai Are Kool. Põhikool asub Ares ning lasteaed Suigus. Direktorina asus tööle Anneli Uibu. Koolis õpilasi 106, klassikomplekte 9.
17. jaan. 1829 Esimesed teated hariduse andmisest Ares. Koolimaja ei olnud, kuid 12 last said õpetust ühes saunikumajas.
1848 Kool asus ühes mõisa talus, nimelt Kalmel. Koolmeistriks oli Madis Eermann.
1875 Kooli tuli vene keele õpetus. Nädalas emakeelt 10 tundi, vene keelt 3 tundi. Trahv puudutud päevade eest 5 kopikat (sai maksis ½ kopikat).
1882 Are külas valmis koolihoone 25 õpilasele (ehituskulu oli 825 rubla). Teadmisi jagas 1 õpetaja. Vallalt saadi kooli kulude katteks 8 rubla. Mujalt toetusi saadud ei ole. Õpilasi oli koolis 22 (tütarlapsi 13, poeglapsi 9).
1898 Vainu talu taha ehitati uus koolimaja. Seal töötas koolmeister ja seltskonnategelane Jakob Tamberg.
1908 Kohaliku õpetaja Jakob Tambergi (Tammemäe) eestvõtmisel asutati Are puhkpilliorkester.
1916 1 – klassiline segakool, õppeaeg kolm aastat, koolis käimise päevi 96. Kool asus oma majas. Õpilasi koolis 12. Kooli ülalpidamiseks kulutati riigilt laekunud 150.- ja vallalt saadud 228.- rubla.
1918 Pärast Esimest maailmasõda asusid Are 4 – klassilise algkooli kaks klassi vallakooli, kaks aga õigeusu abikooli ruumes.
1923 Eavere külas sai valmis uus kahekordne puuhoone ja kool muudeti 6 -klassiliseks. Õpetajaid oli kolm: Aleksander Marguste (koolijuhataja), A. Urmas (Miil), J. Rukki.
1926 Õpilasi oli koolis 114 ja õpetajaid 4.
1944 Kool muudeti 7 – klassiliseks, õpilasi 150 – 170. Koolijuhatajana töötas 1922 – 1948 Aleksander Marguste (Markson).
1948 Are kooli asus juhatama Edur Roosalu. Tema jäi sellele ametikohale 1960.a. 1. septembrini.
1960 Alates novembrikuust asus direktorina tööle Uudo Liiv.
1961 Kool muudeti 8 – klassiliseks. Sel ajal oli koolis 154 õpilast.
1969 Vanale hoonele lisandus uus keskküttega juurdeehitus. Direktorina asus tööle Helgi Ruusmaa. Koolis õppis 156 õpilast.
1979 Direktorina asus tööle Elve Tamvere. Are 8 -klassilises koolis õppis 199 õpilast, õpetajaid oli 14.
1988 Are kool muudeti 9 -klassiliseks. Koolis õppis 203 õpilast.
1989 Juurdeehituse lõplik valmimine märtsikuus. Kõik klassiruumid on õppetööks valmis.
1992 Kooli nimeks sai Are Põhikool. Koolis õppis 196 õpilast. Klassikomplekte 11 (5. ja 6. – A ja B).
1994 Õpilasi õppeaasta alguses 204. Põhikohaga õpetajaid 21 ja teisi töötajaid 9. Klassikomplekte 11.
1999 Valmis juurdeehituse uus katus. Õpilasi koolis 178.
2002 Lammutati kooli vanim, 1923.a. ehitatud kahekordne koolihoone.
2005 Direktorina asus tööle Tiia Puusild. Koolis õpilasi 173, klassikomplekte 9.
2007 1. septembri aktusel õnnistati sisse kooli lipp.
2006-2009 Renoveeriti kogu koolimaja. 1. septembril 2009 lõikasid uuendatud koolimaja lindi läbi maavanem Toomas Kivimägi, vallavanem Jaanus Männik ja koolidirektor Tiia Puusild.
2015 Liideti Are Põhikool ja Suigu Lasteaed-Algkool, asutuse nimeks sai Are Kool. Põhikool asub Ares ning lasteaed Suigus. Direktorina asus tööle Anneli Uibu. Koolis õpilasi 106, klassikomplekte 9.