VII Väikeste kodu-uurimustööde konkurss

Are Kooli 5.-6. klassi õpilased võtsid ka sel aastal osa väikeste kodu-uurijate konkursist rühmatööna ,,Ise tehtud, hästi tehtud”.

Uurmistöö toimus mitmeetapilisena. Kõigepealt tuli arutada kodustega, mida huvitavat on uurija oma kätega meisterdanud või korraldanud, mille tegemisest oleks tore ka teistele rääkida. See võis olla kas vanast mingi uue asja valmistamine, päris uue asja meisterdamine, ürituse korraldamine vms. Oluline oli, et oskad sellest vaimustunult kirjutada ning on olemas ka pildimaterjal.

Septembri lõpuks oli vaja juba teada, mis on iga õpilase uurimustöö teema. I trimestri lõpuks pidi iga õpilane esitama kirjalikult mustandi ja aasta lõpuks käsikirjalise puhtandi.

Koostas selle töö Triinu (kirjutas sissejuhatuse, tegi üldise kokkuvõtte ja ülevaate).

22-st 5.-6. klassi õpilasest võttis osa 18.

Ülevaatest selgus, et kõige rohkem esitati töid, kus taastati vanu esemeid või materjalide taaskasutamisel loodi uus ese. Enamusel juhtudest aitas õpilast tema tegevuses vanem, teisel kohal oli õpetaja abi. Suuremal osadel asjadel on praktiline väärtus ja kasutuses igapäevaselt. Mitmelgi juhul on esemetel emotsionaalne väärtus.

Uurimustööst selgus, et õpilastel oli tehtu üle hea meel ning nad õppisid juurde uusi töövõtteid.

Konkursi tulemused selguvad septembrikuus.