Valla hariduselu tulevikku puudutav arutelu

Teisipäeval, 20. jaanuaril kell 18.00 toimus Are vallakeskuse väikeses saalis valla hariduselu tulevikku puudutav arutelu. Vallavanem Lauri Luur tutvustas plaanitavaid muudatusi Are valla haridussüsteemis, sh. liitklasside kaotamist, õppekeskkonna muutmist, koolide juhtimise ja õpiabisüsteemi ühendamist. Samuti vastas ta osalejate küsimustele.

Protokolli ja teiste materjalidega, mis on seotud Are valla arengukava 2014-2024 muutmisega, saate tutvuda valla kodulehel:
http://arevald.kovtp.ee/are-valla-arengukava