V üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavooru tulemused teada

Nagu varasematel aastatel, nii viidi ka 2016/2017. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus. I, elektrooniline voor, toimus 10. veebruaril.

Põhikooli teemad olid:

1) kodanikuühiskond

2) meedia ja teave

3) Eesti rahandus ja riigieelarve

4) Eesti Kaitsevägi

Üle Eesti osales kokku 889  õpilast. Are Koolist võttis osa 6  üheksandikku.

Pärnumaa (linn + maakond) 2.-4.koha saavutas Kendra  Are Koolist 151 punktiga Sütevaka  ja Vanalinna kooli õpilaste kõrval.  Vabariiklikule lõppvooru pääseb igast maakonnast 2 paremat, kui punkte on võrdselt, siis kiireim. Kahjuks Kendra  kiireim polnud. Aga tubli oli ikka!

Ka teised olid tublid : Iris 10., Triini 21., Lisette 22., Karl 30. ja Keidi 32.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad toimub üle aasta.