Uued õpetajad Are Põhikoolis

Uuest veerandist on meie koolis kaks uut õpetajat. Kuna õpetaja Kristi Mölder läks puhkusele, siis tema asemel tuleb inglise keelt õpetama Liili Luur. Arvutiõpetaja kohale kandideeris kolm meie kooli vilistlast ja väljavalituks osutus Johanna-Margret Ojaots.
Sellega seoses on tekkinud ka pisukesed muudatused tunniplaanis.