Tugiõppe tunniplaan

Alates 18.05.2020 käivitub tugiõppe tunniplaan, mis on alljärgnev:

Tunniplaan

PDF kujul on see saadav siin.