Töökuulutus

Are Kool võtab alates 1. septembrist 2019 tööle

HARIDUSTEHNOLOOGI

(1,0 ametikohaga)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05. augustil 2019 e-postile direktor@are.edu.ee või aadressile Are Kool, Kooli tn 1, Are alevik, Pärnumaa, 87301.

Täiendav info telefonil 53482880 Anneli