Töökuulutus

ARE KOOL võtab alates 01.10.2019 tööle 

SOTSIAALPEDAGOOGI (0,4 ametikohaga),

kelle ametiülesannete hulka kuulub 

  • ennetustöö klasside meeskondadega, sh sotsiaalsete oskuste õpetamine,
  • õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine,
  • võrgustikutöö valla ja nõustamiskeskustega.

CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja avaldus saata e-postile direktor@are.edu.ee või aadressil Are Kool, Kooli tn 1, Are alevik, Tori vald, Pärnumaa, 87301 hiljemalt 25.septembriks 2019.

Info telefonil 53482880 Anneli.