Teade lapsevanematele

Lugupeetud lapsevanem!

Seoses ühiskonnas viimastel aastatel toimunud muutustega on omavalitusüksustel kõikide omavalitsustele pandud ülesannete nõuetele vastavaks täitmiseks vajalik teha ümberkorraldusi erinevates valdkondades. Kohalik omavalitsus peab tagama kvaliteetse üldhariduse võrdväärselt kõigile, sealjuures säilitama optimaalsed klasside suurused ja väärilise palga õpetajatele.

Tulenevalt eeltoodust võttis Are Vallavolikogu käesoleva aasta 20.märtsil vastu otsuse nr 18 „Are valla haridusvõrgu ümberkorraldamine“, millega liidetakse Are Põhikool ja Suigu Lasteaed-Algkool alates 31.08.2015 üheks asutuseks. Ümberkorraldatud haridusasutuse nimeks saab Are Kool.

Sisuliselt tähendab see järgmist:

Suigu Lasteaed-Algkool korraldatakse ümber järgmiselt:
1. Lõpetatakse koolitustegevus alushariduse tasemel ning põhikooli I ja II astmel. Ehk teisisõnu Suigu Lasteaed-Algkooli, kui eraldi asutus lõpetab tegevuse.
2. Algkooli I kuni IV klass liidetakse Are Põhikooliga.
3. Lasteaed, tegutsemiskohaga Lasteaia tee 2, Suigu küla, liidetakse Are Põhikooliga.

Lugupidamisega

Lauri Luur
Vallavanem

Lisa: Are Vallavolikogu 20.03.2015 otsus nr 18 „Are valla haridusvõrgu ümberkorraldamine“.