Raamatukogu juhataja Malle sai Are valla aukirja

24. veebruaril, Eesti iseseisvuspäeva kontsertaktusel jagati Are valla aukirju ning nimetati Are valla aukodanikud ja Aasta tegijad. Are koolil on põhjust uhkust tunda, sest 5 aukirjaga tunnustati meie kooli õpetajaid ja töötajaid.

Malle Pajo – Are Kooli ja Are Vallakeskuse raamatukogu juhataja, kes teeb oma tööd pühendumuse ja põhjalikkusega

Malle on Are kooli ja valla raamatukogu juhataja, kes teeb oma tööd väga suure missioonitundega. Kõik, mida ta ette võtab, on põhjalikult ette valmistatud, osalejatele põnev ja hariv.

Nooremale kooliastmele korraldab Malle Pajo Lugemiskonverentsi, mis julgustab lapsi esinema ning treenima enda lugemisoskust. Kooli raamatukogus viib Malle läbi lasteraamatute esitlusi noorematele, vanemale kooliastmele tutvustab uut noortekirjandust.

Malle raamatukogutunnid on põnevad nii lastele kui ka täiskasvanutele. Väikeste nüanssidega oskab Malle luua elevust ja hoida tähelepanu raamatutel, millest räägib. Mõnikord on tal varuks raamatutegelasest nukk, teinekord on ta koostöös noortega ette valmistanud kirjaniku teost tutvustava lühinäidendi.

Malle väärtustab väga raamatutega seotud sündmusi ja õpetab neid tähtsaks pidama. Põhjamaade raamatunädal, luuletused ja ettelugemised jõulude ajal, kirjanike suuremad tähtpäevad, parim laste- ja noortekirjandus – kõik see jõuab lasteni läbimõeldud ja põnevate tegemiste kaudu.

Raamatukogu juhataja Malle eestvedamisel osalevad õpilased maakondlikel ning vabariiklikel kirjandusega seotud üritustel ja võistlustel.

Malle peab raamatukogu ajaveebi, kus kajastab tegevusi Are raamatukogus, samuti kooli raamatukogus. Malle on eelmisel õppeaastal toimunud digivahetundide usin külastaja, nüüdseks on kõik õpitu tal ka töösse rakendatud. Malle on Are valla mälumängude korraldaja ja läbiviija, seal osalevad nii õpilased kui ka täiskasvanud.

Malle oskab igale lugejale leida sobivad raamatud, tema loodud hubased keskkonnad nii kooli kui ka vallamaja raamatukogus lausa kutsuvad lugema.

Loomult tagasihoidlik Malle on imetlusväärset tööd teinud, andnud väärtuse raamatutele ja lugemisele. Tema töö on leidnud suure lugupidamise ning väärib igati tunnustamist.