Meie kooli parimad 2015/2016 õppeaastal

I-VIII klassil on käes esimene suvevaheaja päev. IX klass sooritab põhikooli lõpueksameid. Edu neile!

maavanema vastuvott_2016Viimane koolinädal oli täis lilli, tänusõnu ja kiituskirju. 30. mail olid Are Koolist palutud maavanema vastuvõtule õpetaja Marju Sepp ja õpilased Kendro Allsaar ning Jauram Reisner.

 

3. juuni hommikul, kooliaasta lõpuaktusel, autasustati paljusid tublisid õppureid kiituskirjadega ning õhtul olid õppeaasta edukaimad lõpetajad koos vanematega palutud vallavanema vastuvõtule.

Vallavanema vastuvõtt 16

Meie kooli edukamad lõpetajad:

 

I kooliaste

1. klass

 

Väga hea õppeedukus (kõik „5“), lõpetasid klassi kiituskirjaga, autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Karola Saare

2. Brigita Kikkas

3. Liisa Ivanova

4. Annika Nairis

5. Reijo Türnpuu

 

Autasustatud ainealase kiituskirjaga kehalises kasvatuses:

1.  Helyana Kakko

 

2. klass

 

Väga hea õppeedukus (kõik „5“), lõpetasid klassi kiituskirjaga, autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Remy-Lauri Kikkas

2. Mia-Liis Ristal

3. Mirtel Niine

 

Autasustatud ainealase kiituskirjaga kehalises kasvatuses:

1. Pille-Riin Peks

 

Autasustatud ainealase kiituskirjaga matemaatikas:

1. Sandra Hansen

 

3. klass

 

Väga hea õppeedukus (kõik „5“), lõpetasid klassi kiituskirjaga, autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Juss Leiner

2. Sofi-Riin Reisner

3. Aureelika Laretei

 

II kooliaste

4. klass

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), autasustatud ainealase kiituskirjaga kehalises kasvatuses ja vallavanema  tänukirjaga:

1. Rasmus Roots

2. Katariina Jõemetsa

 

5. klass

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), autasustatud ainealase kiituskirjaga kunstiõpetuses ja vallavanema  tänukirjaga:

1. Rauno Luur

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), autasustatud ainealase kiituskirjaga matemaatikas ja vallavanema  tänukirjaga:

1. Leho Hiienurm

2. Markus Steinberg

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Triinu Võsumets

 

6. klass

 

Väga hea õppeedukus (kõik „5“), lõpetas klassi kiituskirjaga, Pärnumaa õpilaskonkursil „Meri ja inimene“ 4.-6. klassi arvestuses II koht, autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Ingela Uussalu

 

Eripreemia 4.-6. klassi arvestuses Pärnumaa õpilaskonkursil „Meri ja inimene“, ainealane kiituskiri käsitöös ja kodunduses, autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Liis Aaspalu

 

Piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil 6.-7. klassi arvestuses II koht, ainealane kiituskiri loodusteadustes, autasustatud meenega „Pärnumaa tunnustab ja tänab“ ja  vallavanema  tänukirjaga:

1. Kendro Allsaar

 

III kooliaste

7. klass

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), väga tubli olümpiaadidel osaleja, 7. kl piirkondlikul ajaloo-olümpiaadi võitja (I koht), piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil 4. koht, omistatud III järk matemaatikas. Ainealane kiituskiri ajaloos ja loodusteadustes, autasustatud meenega „Pärnumaa tunnustab ja tänab“ ja  vallavanema  tänukirjaga:

1. Jauram Reisner

 

Ainealane kiituskiri: heade teadmiste ja iseseisva mõtlemisoskuse, huvitavate loovtööde eest eesti keeles ja kirjanduses:

1. Laura-Ly Uussaar

 

Ainealane kiituskiri matemaatikas:

1. Renno Räim

 

8. klass

 

Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses (maakonna lauatennise võistluste võitja oma vanuserühmas), autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Kaur-Rasmus Usberg

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), ainelane kiituskiri ajaloos, heade tulemuste ja väga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse eesti keeles ja kirjanduses, autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Kendra-Lisandra Luik

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Lisette Pent

2. Iris Tamla

 

Ainelalane kiituskiri loodusteadustes:

1. Karl Kadakas

 

9. klass

 

Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses:

1. Sirli Sing

 

Hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,5), ainealane kiituskiri füüsikas, autasustatud vallavanema  tänukirjaga:

1. Rebecca Türnpuu

 

Ainealane kiituskiri loodusteadustes, kehalises kasvatuses ja elamuslike esinemiste eest kooli üritustel:

1. Silver Teearu

 

Päikeselist suvevaheaega kogu koolipere poolt!