Õppeaasta avaaktus

ARE KOOLI

2016/17 õppeaasta AVAAKTUS toimub

1. septembril kell 8.40

Aktusele järgneb klassijuhataja tund