Õppeaasta aktiivseim klass

Terve 2016/ 2017  õppeaasta jooksul toimus koolis erinevaid võistlusi ja konkursse, mille alusel anti kooliastmeti ( I, II ja III ) punkte ( I koht 3, II koht 2  ja III koht 1 punkt).
 
Selle aja jooksul toimus spordivõistlusi (rahvastepall, jalgpall, pioneeride pall), sõbrapäeva võistlus, erinevaid loome- ja fotokonkursse (kooli meene konkurss, retsepti ja toredama võileiva fotokonkurss), stiilinädal ning igasuguseid teadmiste kontrolle nagu kodanikupäeva viktoriin, ajalooviktoriin ja muudki põnevat ja harivat.

Kõikide võistluste kokkuvõttes saavutasid ülekoolilise I koha 25 punktiga 6. klassi õpilased. Vaid ühe punkti võrra vähem suutsid koguda III kooliastmes võistelnud lõpetajad, 9. klass.

Auhinnaks valisid õpilased Pärnu veepargi külastuse. Auhinda lähevad nad nautima juba suvevaheajal, 12. juunil.

Õpetaja Marju Sepp