Õpilasomavalitsus

Õpilasomavalitsusse valiti igast klassist üks esindaja, kes omakorda valisid endile presidendiks Elisabethi (8. klass) ja asepresidendiks Egerti (9. klass).

 

Õpilasomavalitsuse liikmed: Kendra-Lisandra (7. klass), Renno (6. klass), Ingela (5. klass), Triinu (4. klass), Rasmus (3. klass), Karl Ivar (2. klass) ja Pille-Riin (1. klass).

 

Kooli õpilasomavalitsuse koosolekud leiavad aset igal teisipäeva hommikul kell 8.