Õpetajate päev

Are Koolis tähistati õpetajate päeva 1. oktoobril. Traditsiooniliselt andisid tundi üheksandikud ja õpetajatele korraldati pidulik aktus – tavapäraste luuletuste, laulude ja lillede kõrval tekitas aktusel elevust õpetajate noorepõlvepiltide vaatamine.

Kuna üheksandikke oli kokku vaid seitse ja kõikidele klassidele õpetajat poleks jagunud, siis käisid abiks Are Kooli vilistlased : Ott-Joosep Lusik (EMÜ vee- ja maismaaökosüsteemide rakendusbioloogia tudeng ja Alpakafarmi vabatahtlik); Laura Luur (Arupõllu OÜ juhataja ja agronoom )ja Kristiina Martmaa (graafiline disainer firmas Trimtex Baltic OÜ). Vilistlased tutvustasid oma tegevusalasid, pakkusid lastele võimalusi küsida küsimusi, vestelda nende jaoks huvitavatel teemadel ja ühtteist oma kätega teha.  Ka õpetajatele anti teada, kuhu elutee ja tegevusalad viinud on.

Üheksandikud said oma õpetajaametiga kenasti hakkama ja leidsid, et kõige mõnusam oli selle päeva juures õpetajate toas istumine.

Aitäh kõigile, kes õpetajatepäeva sujumisele kaasa aitasid!

Kristiina
Laura
Ott
Üheksandikud