Õpetaja Marju sai Are valla aukirja

24. veebruaril, Eesti iseseisvuspäeva kontsertaktusel jagati Are valla aukirju ning nimetati Are valla aukodanikud ja Aasta tegijad. Are koolil on põhjust uhkust tunda, sest 5 aukirjaga tunnustati meie kooli õpetajaid ja töötajaid.

Marju Sepp – tänuväärse ja armastusega tehtud töö eest Are Kooli õpetajana

Marju on Are kooli õpetaja, kes jõuab tegeleda kõigega, seejuures väga hästi. Energiast pakatava Marju moto on „Eelkõige peame lähtuma lastest“.

Ajalooõpetaja on Marju tunnid väga mitmekülgsed, kus ristsõnad, lauamängud ja internetist otsimised vahelduvad põnevate õppekäikudega. Pärnu muuseum ja linna ajaloolised paigad, Paide ajakeskus, Niguliste kirik ja Kadrioru loss, Saaremaa linnused ja tuulikud – need on mõned paigad, kus ajaloolane Marju õpilastega aasta jooksul käinud on. Marju on kvalifikatsioonilt õpetaja-metoodik, kes õpetab ajalugu paljudes klassides endaloodud õppematerjalide järgi. Ta on õpetaja, kes oskuslikult nutivahendid tunni kasuks tööle oskab panna. „Pärnu maakonna digipöördes“ osalejana on Marju tunde rikastavad keskkonnad endale ja õpilastele väga hästi selgeks teinud. Lisaks jõuab Marju pidada veel klassi veebipäevikut, samuti kirjutada kooli kodulehele ülekoolilistest tegemistest.

Marju juhendatud kodu-uurimistööd „Kodumaja jutustab“ hinnati vabariiklikult võidutöö vääriliseks. Kodanikupäevale pühendatud ühiskonnaõpetuse viktoriinil nopiti maakondlikult nii 5.-6. klasside kui ka 7.-9. klasside esimene koht, lisaks veel mitmeid kohti esikümnes, vabariiklikult olid õpetaja Marju juhendatud õpilaste saavutused samuti head.

6. klassi kunstiõpetuse õpetajana üritab Marju igal võimalusel osa võtta erinevatest võistlustest. Osaletud on Tallinna loomaaia, Stabilo, Pärnamäe pagarifirma, Ecolines bussifirma joonistusvõistlusvõistlustel.

Lisaks sätib Marju kodusemaks ka Are koolimaja, tema organiseerimisel on Are koolis nüüd stendid õpilaste kunstitööde jaoks, eksponeeritud on Are kooli aukirjad, hubasemaks muutuvad laste istumiskohad fuajeedes, katkiste katetega toolid on saanud uue ilme tänu Marju ja tema tütre Saskia koolimajas veedetud nädalavahetuste näputööle. Marju on koostöös tehnoloogiaõpetuse õpetajaga läbi viinud Are Kooli meenekonkursi, mille käigus värbas žürii laste töid hindama, kajastas kooli kodulehel üritust, võttis kontakti meeneid valmistava firmaga, kes üht ideed ellu aitaks viia ning organiseeris meenekonkursi võitjatele lahedad auhinnad.

Klassijuhatajana on Marju „ebamugav“, sest märkab kõike. Ta on võtnud eesmärgiks käia enda klassiga igal kuul kusagil. Õpilased on harjunud, et rõõme ja muresid arutatakse klassijuhatajaga koos ajalooklassis vaibal istudes. Seal kavandatakse järjekordseid võistlusi, kus osaleda, ja arutatakse õpilaste käitumist, kui vaja. Võistlustest on klassiga viimase aasta jooksul osaletud näiteks küünlaümbriste kogumise kampaanias, vanadest asjadest uute meisterdamise konkursil „Make it New“ ja pudruprojektis. Klassiga käiakse külas ka lasteaias, et ühiselt meisterdada ja toitu valmistada. Marju on klassi tänu pidevale koos tegutsemisele väga „ühe mütsi alla“ saanud. Lastevanematega on klassijuhataja Marjul väga hea kontakt, suhtlemisel on ta järjekindel, vanemad on kursis kõikide klassi oluliste tegemiste ja uudistega. Õpetaja Marju on ülekooliliselt kirjutanud ja läbi viinud projekti „Maailma nädal“, samuti ettevõtlusnädala koos õpetaja Leelo Lusikuga. Marju kutsub kooli esinema erinevate elualade esindajaid, et rikastada õpilaste maailmapilti.

Öeldakse, et mida rohkem õpetaja koolis töötab, seda suurem peaks olema tema õppimisvõime. Õpetaja Marju on selle elav tõestus. Ta on valmis hüppama tundmatusse, et ammutatud teadmised koolielu rikastamise kasuks tööle panna.

Innustav, otsekohene ja tähelepanelik kolleeg Marju on enda saavutustest ja tegemistest rääkides tagasihoidlik. Õpetaja Marju Sepp hoolib ja märkab, ta jõuab ja tahab.