Õpetaja Leelo sai Are valla aukirja

24. veebruaril, Eesti iseseisvuspäeva kontsertaktusel jagati Are valla aukirju ning nimetati Are valla aukodanikud ja Aasta tegijad. Are koolil on põhjust uhkust tunda, sest 5 aukirjaga tunnustati meie kooli õpetajaid ja töötajaid.

Leelo Lusik – tänuväärse ja armastusega tehtud töö eest Are Kooli õpetajana.

Leelo on õpetaja, kellest peetakse lugu, tema sõnal on väärtus, teda usaldatakse. Leelo on inimene, kellele, tänu heale suhtlemisoskusele saab tihti osaks lepitaja ja nõustaja roll.

Leelo on tekitanud õpilastes huvi looduse vastu, tänu talle on nii mõnigi Are kooli lõpetaja valinud tulevikualaks loodusained. Leelo suudab enda teadmisi väga veenvalt õpilastele edasi anda. Tema tunnid on aktiivsed, mitmekülgsed ja haaravad. Õpetaja Leelo rikastab tunde asjatundjate poolt läbiviidud praktiliste õppepäevadega looduses. Nii on lastele selgemaks saanud putukad, kalad ja ümbritsev keskkond. Leelo osaleb enda õpilastega alati ainealastel olümpiaadidel, tema juhendatavad õpilased saavutavad tihti häid tulemusi. Pühendumusega õpetatavatele ainetele keskendumist kinnitab ka tõsiasi, et Leelo on bioloogia ja inimeseõpetuse vabariiklike aineühenduste juhatuses.

Leelo on viimasel õppeaastal koos õpetaja Marju Sepaga läbi viinud projekti „Maailma nädal“, käesoleval õppeaastal ettevõtlusnädala, mille raames viidi läbi praktilisi õppemänge, külastati kohalikke ettevõtteid, kutsuti ettevõtjaid kooli õpilastele esinema.

Leelo on suurepärane klassijuhataja, tal on õpilastega väga hea koostöö. Sel põhjusel otsustati ühistööna teha ka loovtöö. Üritusi täis jõulunädal, mille võttis kokku üle aegade parim jõulupidu. Viimase õppeaasta jooksul on ühiselt korraldatud ja läbi viidud veel meeldejäävaid üritusi. 2016. aasta kevadel 9. klassi lõpetanutele korraldati muhe tutipidu, lõpupeoks sätiti koolisaal väga hubaseks, üheksandike viimane koolipäev oli meeldejääv tänu põhjalikult ettevalmistatud aktusele. Sellel õppeaastal korraldati õpetajate päeva puhul muusikaline etendus õpetajatele ja mõnus koolipäev õpilastele. Iga ettevõtmine on Leelo jaoks tähtis. Põhjalik ettevalmistus ja oskuslik läbiviimine, kus eelkõige mõeldakse sellele, et üritus oleks osalejatele meeldejääv.

Leelo on taimede abil loonud hubaseks koolimaja. Külalistele jäävad koolimaja toalilled enamasti alati silma – see on meie uhkus. Tihtipeale teataksegi Are kooli selle järgi, et see on maja, kus taimedele väga kasvada meeldib. Kooliperele loovad toalilled koduselt sooja tunde, need on alati hoolitsetud ja ilusad. Prussakad, raagritsikad ja kalad, viirpapagoid ja kilpkonn – need on koolimaja püsielanikud, kes saavad mõnusa elukeskkonna eest tänulikud olla just õpetaja Leelole.

Leelo Lusik on Õpetaja suure algustähega, kooli hea maine looja, suurepärane klassijuhataja, heade ideedega kolleeg. Ta on pedagoog, kelle jaoks leidub ainult väga häid sõnu nii õpilastel, lastevanematel kui ka töökaaslastel.