Oluline info lapsevanematele

Head  lapsevanemad.

2019/ 2020 õppeaasta  Are koolis lõpetame distantsõppel. 

  • Kui Teie lapsel on 3.trimestri hinded positiivsed, siis pannakse kokkuvõttev hinne välja kohe, kui ainekava on läbi.
  • Kui lapsel on 3.trimestril mõnes aines puudulik seis, siis 18.maist hakkavad õpetajad järeleaitamist tegema individuaalselt või väikestes gruppides veebikeskkonnas.
  • Õppeainetes, kus veebikeskkonnas ei ole võimalik juhendada, toimub järeleaitamine individuaalselt koolimajas.
  • Õpilasel, kellele III trimestri kokkuvõtvaks hindeks pannakse puudulik, hakkab toimuma pikendatud õppetöö individuaalselt koolimajas alates 08. juunist.

Klassitunnistused on õppeaasta lõpus nähtavad eKoolis, seekord pabertunnistusi ei anta (välja arvatud 9. klass).

8.-12. juunini palume kooli tuua õpikud ning laenuks saadud tahvlid ja arvutid. Koolimaja on nendel päevadel avatud 09:00- 13:00. 

Õpikud peavad olema eraldi kotis, millel on peal õpilase nimi. Õpikud tuleb viia lapse koduklassi

Arvutid ja tahvlid viiakse õpetajate tuppa ja antakse üle õpetajale, kes sel päeval tööl on.

Kooli kodulehel www.are.edu.ee ja facebookis avaldatakse 5. juunil esitlus/ lõpuaktus Kuldaväärt õpilastest, kellele tänu- või kiituskiri antakse. Tänukirjad antakse õpilastele üle 1.septembri aktusel (9.klassile antakse lõputunnistused ja tänukirjad üle lõpuaktusel).

Kui Teil ei ole võimalik 8.-12.06  kl 09:00-13:00 koolimajja tulla, võtke, palun ühendust klassijuhatajaga.

13.juunil kell 13.00 toimub  9.klassi lõpuaktus. Lõpuaktust on võimalik jälgida veebi vahendusel, info veebikeskkonna kohta enne aktuse algust facebookis ja kodulehel.

Päikeselist kevadet ja meeldivat peatselt algavat suvevaheaega🙂

Anneli Uibu

Are Kooli direktor