Noorteprojektid

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Mõtestamaks ja väärtustamaks olnut, korraldas Riigikantselei koostöös erinevate partneritega mitmeid üritusi, sh noortele suunatud projekte. Ka Are Kooli õpilased osalesid kahes projektis.

I  Koostöös Eesti Klassiõpetajate Liiduga korraldas Riigikantselei II kooliastmes  õpimappide konkursi  teemal „Eesti omariikluse taastamine“.

Õpimapi rõhuasetused valis iga mapi autor ise.

Õpimapis pidi  kajastama järgnevaid taasiseseisvumisega seotud märksõnu: tuntumad eestvedajad (nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil), kaubandus (sh valuutapoed), muusika, lastesaated, roheliste rattaretk, öölaulupeod, fosforiidisõda, Hirvepargi miiting, laulev revolutsioon, Balti kett, Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, rahareform jne.

Are Koolist läksid vabariiklikule võistlusele kahe õpilase tööd:

  • Kairon Hüti (5.kl) töö, kus olulist rolli lisaks tolleaegsete sündmuste lühiülevaatele  mängivad tuttavatelt- sugulastelt kogutud memuaarid

ja

  • Helyana Kakko (6.kl) väga põhjalik õpimapp, kus põhirõhk on  selle ajajärgu 30 olulisema sündmuse kirjeldamisel
Helyana ja Kairon

Žürii hindas mõlemad õpimapid vabariigis II koha vääriliseks.
Sellest tulenevalt kutsus peaminister Kaja Kallas Kaironi ja Helyana koos vanematega ning õpetaja Marju Sepa tunnustamisüritusele Tallinna Stenbocki maja aeda 7. juulil 2021.

II  7.-9.klass osales digitaalsete kollaažide konkursil „TaasPILDIL“

Iga osaleja esitas ühe töö, mis oli arvutis tehtud fotodest kollaaž. Õpetaja Toomas arvutitunnis tutvustas selle töö jaoks  sobivat programmi.  Oma kollaažile  võis  lisada teksti, ise joonistatud detaile, tuli otsida fotosid taasiseseisvumisele eelnenud ja kaasnenud sündmuste ning sellega seotud inimeste kohta  ajalehtedest, ajakirjadest, internetist jne. Valida tuli just need, kes/mis tundusid kõige olulisemad. Võimalusel võis kasutada ka erakogu fotosid. 12. mais toimus koolisisene konkurss, kus õpetajad  valisid parimad tööd vabariiki esitamiseks. Kokku laekus 21 tööd ja edasi vabariiki said  Mirko, Eliise, Sofi-Riini, Aureelika, Rasmus A. ja Kristiina tööd.

Aureelika
Eliise
Mirko
Rasmus
Sofi-Riin
Kristiina