Näitus Are Koolis „NATO 70 /Eesti NATOs 15“

Märtsis möödus 15 aastat Eesti liitumisest NATO-ga ja aprillis möödus 70 aastat NATO asutamisest.

2004. aasta oli Eesti ja teiste NATO ning Euroopa Liiduga liitunud riikide jaoks tegelik Euroopa taasühendamise hetk. Järgnenud 15 aasta jooksul on meie julgeolek muutunud kindlaks ja suurenenud heaolu. NATO-sse kuulumisega on Eesti riigikaitse teinud suure arenguhüppe. Teame, millised on meie iseseisva kaitsevõime tugevused ja mida saame liitlastele anda ühise julgeoleku tugevdamiseks.

Et rääkida seda lugu noori kõnetaval viisil, on Riigikantselei koostanud kaasahaarava näituse.
Eestikeelne näitus on leitav ka aadressil: http://bit.ly/2Yz3Pj5

Alates 5. klassist toimub ajalootundides näituse põhjal veebiviktoriin ja selgitame välja parimad.
Head lugemist!

Õp Marju