Meediaring koolis

Alates 2018. aasta novembrist tegutseb Are Kooli III kooliastmes valikaine ring MEEDIA,
kus tehakse esitlusi kooli ja huvikeskuse ühistele meedia-ekraanidele ning räägitakse, mida ja kuidas meedias kajastada.
III kooliastme õpilastel, kes soovivad osaleda, palun pöörduda kooli huvijuhi poole.