Õpilasomavalitsuse esindus koolitusel.

Õpilasomavalitsuse esindus koolitusel.