1. klass Järvamaal õppeekskursioonil

1. klass Järvamaal õppeekskursioonil