Majandusnädala tunniplaanimuutused

Esmaspäev, 2. oktoober

  III IV V VI VII VIII IX
1. Maj.õpe Maj.õpe Eesti keel Vene keel Inglise keel Ajalugu Keemia
2. Maj.õpe Maj.õpe Matem. Matemaatika Kunstiõpetus Vene keel Inglise keel
3. Loodus- ja inimene Eesti keel Maj.õpe Maj.õpe Maj.õpe Keh.kasv. Matemaatika
4. Inglise keel Loodusõpetus Maj.õpe Maj.õpe Maj.õpe Kunstiõpetus Eesti keel
5. Kunst Kunst Kirjandus Tööõpetus/käsitöö Vene keel Maj.õpe Maj.õpe
6. Kehaline kasv. Inglise keel   Eesti keel Vene keel Maj.õpe Maj.õpe
7. Puutööring           Keh. kasv.

 

Teisipäev, 3. oktoober

  III IV V VI VII VIII IX
1. Maj.õpe Maj.õpe Eesti keel Matemaatika Bioloogia Keh.kasv Vene keel
2. Maj.õpe Maj.õpe Inglise keel Loodusõpetus Keh.kasv Eesti keel Füüsika
3. Keh.kasv Eesti keel Maj.õpe Maj.õpe Maj.õpe Kirjandus Matem.
4. Eesti keel Inglise keel Maj.õpe Maj.õpe Maj.õpe Matemaatika Kunstiõpetus
5. Inglise keel Keh.kasv Matemaatika Kunst Matemaatika Maj.õpe Maj.õpe
6. Kunstiõpetus   Kunst Keh.kasv Vene keel Maj.õpe Maj.õpe
7.       Inglise keel      

 

Kolmapäev, 4. oktoober

Õppekäik Tallinnasse

8.40- 16.30

Koolibuss väljub õpilaste koju viimiseks kooli juurest kell 17.15 Elbu-Lepplaane-Suigu ringile

 

Neljapäev, 5. oktoober

  III IV V VI VII VIII IX
1. Maj.õpe Maj.õpe Matemaatika Vene keel Inglise keel Matemaatika Ajalugu
2. Maj.õpe Maj.õpe Keh.kasv Matemaatika Vene keel Inglise keel Ühiskond
3. Loodus ja inimene Keh.kasv Maj.õpe Maj.õpe Maj.õpe Füüsika Vene keel
4. Muusika Inglise keel Maj.õpe Maj.õpe Maj.õpe Vene keel Matemaatika
5. Spordiring Spordiring Muusika Inglise keel Matemaatika Maj.õpe Maj.õpe
6. Valikaine Valikaine Valikaine Valikaine Valikaine Maj.õpe Maj.õpe
7.