Majadusnädal 2018 Are Koolis

Juba kolmandat aastat võttis Are Kool osa ettevõtlusnädalast. Õpilastele 4.-9. klassini toimusid majandustunnid ja erinevad loengud-töötoad.
II kooliastme õpilased tegelesid majandusmõistetega maakonna tasemel – uuriti erinevaid maakondi, maavarasid, võrreldi ressursse, tehti pitsat, loodi kodukanti oma restorani, võrreldi individuaal- ja liinitootmist ning tegeleti kasumi ja palgaressurssidega. Õpilastele rääkis väga kaasahaaravalt kodukandi ettevõtja Kersti Kullimaa, kes näitas pilte oma tehtud erinevatest uhketest tortidest ja rääkis oma teisest ammusest hobist, mis praeguseks juba ennast ära tasub – afropatside tegemisest.
7.-9. klassi õpilased kuulasid Dmitri Burašini videoloengut “Kuidas saada ettevõtjaks”, tutvusid erinevate heade ettevõtjate edulugudega, arutlesid nendel teemadel ning püüdsid ka ise huvitavaid tooteid välja mõelda ning neid reklaamida. III kooliastme õpilased said kuulata Swedbank´I loengut pangandusest ja ettevõtlusest. Huvitavad ja hariva sisuga olid ka Töötukassa ja Rajaleidja karjäärinõustajate ettekanded ning rühmatööd. Majandusnädal sai tüdrukutel kokku võetud külaskäiguga kosmeetik Kati Pärna juurde. Poisid said samal ajal tuletõrje autol ronida ja kuulata Are Vabatahtlike Tuletõrjujate tegemistest Jaanus Välba suust.
Aitäh kõigile, kes nõu ja jõuga Are Kooli majandusnädalat sisustada aitasid. Lapsed said koolitundidele vaheldust ning kindlasti oskavad ettevõtjaid teistmoodi pilguga vaadata ja oma tulevikku selles vallas planeerida.
Majandusnädalat Are Koolis korraldasid õpetajad Leelo Lusik ja Marju Sepp.