Loovtööde korraldus 2017/2018 õppeaastal

AJAKAVA

 1. oktoober  2017, kl 08.40  Loovtöö teema avamine, õpilane  tutvustab valitud loovtöö tausta, ja töö eesmärke
 1. jaanuar 2018                  Ülevaade teoreetilistest materjalidest ja kasutatud allikatest.
 2. veebruar 2018, kl 08.40   Loovtööde eelkaitsmine.
 3. märts 2018                    Valmis töö esitamise tähtaeg juhendajale, algab tööde retsenseerimine.
 4. märts 2018, kl 8.40        Loovtööde kaitsmine
 5. aprill 2018                     7. klass esitab klassijuhatajale valitud loovtöö teema

LOOVTÖÖ võib olla …

 • … uurimus, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile,
 • … projekt (ürituse, näituse vm korraldamine, osalemine organiseerimises jm),
 • … kunstitöö või muusikateos.

 

LOOVTÖÖ VORMISTATAKSE KIRJALIKULT

 • Uurimustöös on töö sisuks põhiosa, kus keskendutakse teema tutvustamisele.
 • Projekti, kunstitöö või muusikateose puhul kirjeldatakse vormistatud töös aktuaalsust, lahendust, tööprotsessi ja tulemust.