Kooliruum’21

Sel õppeaastal osales Are Kooli 5.klass Kooliruumi projektis, mis toimus 1.oktoobrist 20.maini. Kooliruum’21 on üle-Eestiline uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist.

Kokku oli selle aja jooksul vaja lahendada 9 ülesannet, millest kolm koosnesid kahest eraldi ülesandest. Iga ülesande jaoks oli aega kaks nädalat, mille jooksul oli  oma lahendus vaja  üles laadida veebilehele. Õigeaegselt postitatud ülesandeid kommenteerisid oma ala spetsialistid.

5.klassi jagasime kaheks tiimiks: tüdrukute võistkonnaks Toredad Totsid, kuhu kuulusid Janet, Liisa-Marie, Karoliine, Angelika, Aureelika, Jane-Liis, Isabel ja Isabela ning poiste võistkonnaks Vinged Vennad, koosseisus Kairon, Gregor, Martti, Romet ja Karl-Martin 6.klassist.

Meile meeldisid just  need  ülesanded, mida tegime koolimaja peal hulkudes: kus tuli otsida, vaadelda, uurida, mõtestada ruumi tähendust. Saime tunni ajal  iseseisvalt rühmatööd teha. Selle tulemusena märkasime ruumis palju muudki, mida harjumuslikult tähele ei pane. Tegelikult oli vaja leida koolimajas või ümbruses koht, mida saaks paremaks muuta.

Meie valisime oma objektiks koolimaja õues nurgapealse koha, kus veel paar aastat tagasi asus kuur. Seal on nüüd betoonist pingpongilaud. See asub  kohe otsaukse juures ning  ilusate ilmadega oleks hea ajaveetmise koht. Kõrval on parkla, kus õpilased ootavad koolibussi. Sellest oleks võimalik välja ehitada lahe töö-, puhke- ja ka võistluskoht, kus saaksid toimuda õuesõpe kui puhkepausid. Koolikell kostub ka sinnani.

Tüdrukud mõtlesid välja ideid, mis kõike võiks koolimaja õues oleva betoonist lauatennise mänguplatsil olla. Mõtlesid, mida õpilased jõuaksid ja tahaksid vahetunnis ja bussi oodates teha. Poisid leidsid, et meie kooli õues napib lastele tegevusi.

Tagasiside ideele oli väga toetav, poiste idee kohta kommenteeriti, et  see mõte lisada  kooliõuele erinevaid aktiivseid tegevusi soodustavaid elemente on väga  tore.  Tüdrukute töö kohta leiti, et juba pildi vaatamine ajab õhinasse! Pinksimängu jälgimiseks on idee järgi  olemas vajalikud istumiskohad pealtvaatajatele ja piire kõrvalseisjatele, see kohe kutsub enam inimesi laua ümber! Eriti tore on aga see, et idees  kasutusele võtnud kõrvalasuva hoone seina.

Üldiselt olid kommentaarid head, just nende tööde kohta, mida saime veel koos koolis rahulikult tunnis teha. Ja neid töid siis hinnati ka kõrgemalt, mis meile endile ka põnevust pakkusid. Distantsõppel olles ja närvilisel ajal tehtud tööd jäid meil endil ka poolikuks, siis nende tööde kohta  kommentaarid polnud ka nii  head. Sellegipoolest sooviti jõudu ja tahtmist edaspidiseks.

20.mail esitles Kairon veebis 5.klassi ideid Kooliruum’21 lõpuseminaril teiste koolide võistkondadele.

5.klass sai sel õppeaastal aga kogemuse teha hoopis midagi teistsugust. Meie kõikide tööde ja nendele antud kommentaaridega saab tutvuda siin:

www.kooliruum.ee/author/marju_1

www.kooliruum.ee/author/marju_2

Kairon

Kairon lõpuüritusel veebis 5. klassi projekte teistele võistkondadele tutvustamas ( Foto K.Leppoja 2021 )