Kooli ümbruse korrastamine

Esmaspäeval, 2. novembril, toimus

kooliümbruses lehtede riisumine.

Pärast teist tundi korrastas kogu koolipere ühiselt

koolimaja ümbrust ja nautis siis talgulõunat.