Kohalike omavalitsuste valimise simulatsioon koolis

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 63  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL üheks südameasjaks on see, et iga noor teaks ja tunnetaks oma tähtsust valijana. Selleks korraldavad ühingu noored kohalike omavalitsuste valimiste teemalisi simulatsioonimänge. Are Koolis viis 8.-9. klassi õpilastega mängu läbi Egert Mitt, kes 27. jaanuaril 3.-4. tunni ajal noortega sellest rääkis ja valimised läbi mängis.

 
Õpilased ise arvasid sellest nii:
Mari: Oli noortepärane ja huvitav kuulata. Kõige rohkem jäi meelde, kuidas saab hääletada. Ma teen seda kindlasti, kui saan 16-aastaseks.
Jauram: Kõik läksid hästi kaasa ja mõtlesid kaasa. Oli huvitav, sest sain teada palju valimiste kohta.
Karl: Jäi meelde see, kuidas me kõik omavalitsust tegime ja arutlesime. Meeldis omavalitsuste liitumine.
Martin: Sai oma otsuseid teha. Sai oma reformi teha ja teistele vastu vaielda.
Renno: 16-aastaselt saab valida ja seda tuleb kindlasti teha. Ei tohi lasta end ära osta.