Jõuluball Are Koolis

Sel aastal oli jõulupeo korraldajaks Õpilasomavalitsus koos huvijuhi Karmeniga. Kõik külalised pidid olema pidulikult riides, dressid ja tossud olid keelatud. 

Pidu algas peoperemehe Henry ja peoperenaise Carmeni vastuvõtu ja külaliste tutvustamisega. Seejärel said soovijad pildinurgas end pildistada lasta ja suupisteid maitsta. Saalis toimus väike kontsert – oli nii tantsu, solistide esinemist kui ka koorilaulu. Õppisime ballitantsu, võistlesime võistkondades, kuulasime iga võistkonna superstaare, tantsisime.
Žürii valis balliprintsess ja balliprintsi, kelleks said Ketlin ja Karl.
Mingil hetkel läks saal pimedaks ja tossu täis. Külla tuli  AROP, kes laulis laulu Kiki-Miki. Pärast seda natuke veel tantsu ja saabuski jõuluvana. Teistele klassidele anti kingikott kükkide, luuletuste või mõne muu lunastuse eest kätte saalis, esimene klass kutsus ta privaatselt oma klassi ning seal sai igaüks neist luuletust lugeda või patsu lüüa. 
Peo lõpuks sai ballist disko. Aitäh korraldajatele. Pidu õnnestus kenasti!