Humanitaarnõunik Tiina Männiku vastuvõtt Are Koolis

Are valla humanitaarnõunik TIINA  MÄNNIK võtab Are Koolis vastu  õpilasi, kellel on mure, mida ei saa rääkida perele või õpetajatele (näiteks vägivald, tõrjutus  vm), samuti õpilasi, kes on märganud, et koolikaaslane või sõber tunneb ennast halvasti, aga sõber ise ei julge abi otsida.
Tiina Männikuga vestluse sisu on konfidentsiaalne (salajane), seda ei avaldata  teistele.
Tiina Männiku  telefonile 55562120 tööpäevadel helistades saad ennast vestlusele registreerida.