Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetamise ning hindamise erisused 2020/2021. õppeaastal

Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mille kohaselt ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite sooritamine gümnaasiumi lõpetamise tingimus. Koroonakriisist tingitud muudatused puudutavad ka põhikooli ja gümnaasiumi hindamise korraldust.

Täpsemalt saab lugeda SIIT