Blogid

Are Põhikooliga seotud blogid ja kodulehed:

 

Are koolis toimuv – http://arekoolis.blogspot.com

Loodusringi blogi – http://areloodusring.blogspot.com

7. klassi blogi – http://leeloklass.blogspot.com/

Are raamatukogu blogi – http://areraamatukogu.wordpress.com/

Are valla blogi – http://www.arevallaleht.blogspot.com/

Are valla koduleht – http://www.arevallaleht.blogspot.com/

Suigu Lasteaed-algkooli koduleht – http://www.suigu.edu.ee/

Suigu Lasteaed-algkooli blogi – http://minuklass.wordpress.com/

Suigu raamatukogu blogi – http://rmtksuigu.wordpress.com/