Arhitektuurikonkurss Kooliruum 2019 Are Koolis

2018. aasta kevadel otsustas Are Kooli 8. klass teha ühise loovtöö. Kuna kaua aega on koolimajas olnud vajadus puhkenurga järele, siis otsustasid nad selle lõpuks ise teha. Sobiv koht leiti III korrusele.  Plaani elluviimiseks saadi nõusse käsitööõpetaja Evely Pajula ning tööõpetuse õpetaja Mairo Sepp.

Sügisest 2018. alates  algas sama suunitlusega projekt Kooliruum’ 19, milles osales klass kahe võistkonnaga: tüdrukud Padjakeste ning poisid Karkassi  nime all. See on üle-Eestiline uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus pidid  õpilased kasutama erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et luua visioon uuest koolist. Projekti  jooksul sai kogeda loodus-­ ja sotsiaalteaduslike uurimismeetodite kasutamist ning disainile ja arhitektuurile iseloomulikku tööprotsessi elulises olukorras. Õpilased pidid asuma nii teadlase rolli, kelle ülesanne oli välja selgitada koolikeskkonna eripära, kui arhitekti rolli, kes töötas välja ruumilise idee. Projekti lõpus pidi valmima õpilaste nägemus uuest kooliruumist, mis on ideaalis ka õpilastele endile jõukohane teostada. Teostus ei ole küll Kooliruum’ 19 loovtöö nõutud osa, vaid hea mõtte loomulik ja võimalik edasiareng. 8. klass otsustas oma idee teostada.

Erinevaid ülesandeid oli 11, mis iga kahe nädala järel tuli veebikekskkonda üles laadida. Töid kommenteerisid oma ala spetsialistid.

Kooliruumi ülesanded algasid põnevalt. Selgus aga, et tihti oli ideeni raskem jõuda, kui seda teostada. Nii tuli välja mõelda gif-pildi stsenaarium, bioloogikas pildile saada meid ümbritsev liigirikkus, suurushulluses  mõõta koolimaja, kaardistada õpilaste kooliteed, viia koolis läbi inventuur, püüda helisid, analüüsida põhjalikult  muutust vajavat ruumi, teha eskiis, makett jne.  Kommentaarid olid positiivsed, kuid anti ka head nõu, millele peaks tähelepanu pöörama.

Idee teostus ei läinud kergelt. Poisid meisterdasid neli suurt puidust alust. Et õigeaegselt valmis saada, käidi  korduvalt tööl ka puhkepäevadel. Tüdrukud pidid õmblema lapitehnikas istmekatted ja seljatugedeks suured padjad.  Kokkuvõttes jäid õpilased  oma valmistööga rahule. Noortemeelne, lõbus ja suhteliselt mugav. Ja mis põhiline – oma kätega tehtud! Rohelisus ja kalad rahustavad, kooli juubeliks kingitud mängud aitavad aega veeta, seinale joonistatud tahvel võimaldab rühmatööd teha, vahetundides  saab seal lösutada ja puhata ning vajadusel saab aluseid kasutada näituste väljapanekul. Seda tehes sai kinnitust, et kogu klass on tugev meeskond, kes pingutab ühiste eesmärkide nimel.

Mitte kõik konkursile registreerinud tiimid ei jõudnud oma ülesandeid õigeagselt valmis ja tehtud.  8. klass jõudis ja oli kutsutud Kooliruum19 projekti lõpuüritusele KUMUsse. Koos oli neli eesti koolide ja 20 vene koolide võistkonda. Auditooriumi ees tuli ette kanda Pecha kucha formaadis esitlus. Lõpetuseks sai klass eduka osalemise eest diplomi ning auhinnaks maastikumängu. Kuna ladistas sadada, siis sellest klass loobus, kuid koju sõites olid kõik rahul, sest olime ainuke tiim, kes oma idee  ka ellu viis.

8. klassis õpivad Endri Hansar, Leho Hiienurm, Markus Steinberg, Heinar Resev, Rauno Luur, Ketlin Valt, Triinu Võsumets, Kaisa Plastunov, Aike Näppi ja Eliise Soosaar.

Klassijuhataja Marju Sepp