Are Põhikool valla ringvaates

Ringvaade Are valla 2010. aastast on olemas internetis avalikult vaatamiseks. Ülevaadet meie koolist – argipäevast ja jõulupeost, Suigu LAK jõululõunast, aga ka vallaametnike ja vallakeskuses töötavad asutuste, volikogu ja vallavalitsuse istungi kohta saad vaadata ringvaate esimesest osast.