Are koolide õpilased käisid looduslaagris

Sel aastal õnnestus tänu Suigu LAK direktori Anneli Uibu kirjaosavuse tõttu juba teist kevadet järjest Are valla õpilate kooliaasta lõpetada looduslaagris. Laagripäevi oli kokku neli, 2 päeva veetsid laagris Are Põhikooli 5.- 9. klass, 2 päeva nooremad õpilased nii Are Põhikoolist kui ka Suigu Lasteaiast-Algkoolist. Laagri teemaks oli putukad ja teised selgrootud ning põhjalikuma uurimise all olid ühiselulised putukad – sipelgad, mesilased, herilased ja kimalased.

Esimene ringkäik tehti Luitemaa Looduskaitsealal, kus tutvuti sipelgalõviga, vaadeldi kivisisalikke nende elupaigas, püüti võrkudega putukaid ja röövikuid ning väiksemad tegid lähemat tutvust ka rabarajaga.

Järgmine peatus tehti RMK Kabli Looduskeskuses, kus lastel oli võimalus jälgida otsepildis läbi veebikaamerate puukoristaja ja rasvatihase pesa. Looduskeskuse ees on suur kuklaste pesa, mis sai põhjalikult järgi uuritud – mõõdeti pikkust, laiust, pesatemperatuuri, sipelgate käiguradu jms. ning saadi ülevaade kuklaste käitumisharjumustest. Bussini jõuti läbi puisniidu, lodumetsa ja rannakarjamaa.

Õhtul kaunisse Vango Puhketallu jõudes, tehti esmalt tuvust sealse talu vee-elustikuga. Lastele pakkusid muidugi rohkem huvi kalad, kes meid distantsilt jälgisid, kuid ka kahvadesse jäi hulk põnevaid elukaid. Kõik oli võimalik määrajate, õpetajate ja spetsialistide abiga kindlaks teha. Juhendajate abiga tehti veel mitu putukapüüdmisretke. Suurt elevust tekitas vapsikute püüdmine ja luubitopsidega vaatlemine. Ja arvestades päevast aktiivset tegevust, ei jõudnud paljud putukate ööpüüki ära oodata vaid keerasid voodis juba teist külge, kui kannatlikumad said lõpuks purki päris rammusaid ööliblikaid.

Järgmisel hommikul tegeleti püütud putukate pildistamise, määramise, nõelastamise ja kogude koostamisega. Kokkuvõtteks said lapsed laagris teha omale putukakogu, pildistada erinevaid loomi nende elukeskkonnas, omandasid palju uusi teadmisi ja tagasiside lehtedes väljendasid soovi ka uuel õppeaastal kindlasti looduslaagri traditsiooni jätkata. Õpilasi juhendasid Tartu Ülikooli entomoloog Jaan Luig ja Keskkonnaameti Pärnumaa keskkonnahariduse spetsialist Merike Palginõmm. Projekti rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Are Vallavalitsus. Täname kõiki kelle nõul ja jõul Are valla õpilased suure sammu selgrootude maailmas targemaks said!
Pilte looduslaagrist näed siit (parool Vango14)

Artikkel on toodud ära ka Pärnu Postimehes: http://www.parnupostimees.ee/2813780/are-valla-lapsed-kaisid-looduslaagris