Are Kooli väga oluline info lapsevanematele

Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusel on Are kooli õpilased järgmised 2 nädalat (27.märtsini) koduõppel. Kui koduõpe jätkub, siis anname sellest teile teada.

ÕPPIMISE KORRALDUS

  • Koolipäeva jooksul on õpilane kodus ja tegeleb selleks päevaks antud õppeülesannetega. Lapsevanem vastutab, et õpilane viibiks kodus. Õpilasel on keelatud koolipäeva veeta kogunemiskohtades, näiteks kaubanduskeskuses.
  • Õpetajad panevad koduõppe ajal järgmise päeva hindelised ülesanded üles eKooli eelmisel päeval kella 16.00-ks.
  • Õpilastel tuleb päeva õppeülesanded esitada õpetaja poolt määratud tähtajaks.
  • Kui õpilane on haige, siis ta õppetöös ei osale. Vanem saadab puudumistõendi klassijuhatajale. Õpilane märgitakse sel juhul puudujaks.
  • Are kooli jaoks olulist infot edastatakse kooli kodulehel www.are.edu.ee , eKoolis, sama info on üleval ka Facebookis  Are Kooli lehel.
  • Täna, reedel 13.märtsil saadame koju kõik õppevahendid, riided ja vahetusjalanõud. Kelle laps puudub, siis palun leppige kokku klassijuhatajaga, millal saate asjadele järgi tulla.

Kõik kavandatud kokkusaamised, näiteks pildistamine, arenguvestlused, õppeekskursioonid, üritused, lükkame edasi ja leppime uuesti kokku siis, kui eriolukord on lõppenud.