Are kooli lastevanemate koosolek

Are kooli lastevanemate koosolek toimub 27. septembril kell 18.00.


Päevakord:
1. Noorsoopolitseinik Alar Abeli tähelepanekud noorte riskikäitumisest
2. Pille Kuusiku sõnavõtt hoolekogu tegemistest ja Are Avatud Noortekeskuses toimuvast
3. Oluline informatsioon 2016/17 õppeaasta kohta. ( Anneli Uibu ja Aive Annuste)
4. Lastevanemate küsimused õpetajatele ja juhtkonnale.
Pärast üldkoosolekut võimalus vestelda klassijuhatajate ja aineõpetajatega.


Anneli Uibu
Are Kooli direktor