Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019 avalikustamine

Arengukava 2016-2019 ARE KOOL

Ettepanekuid arengukava kohta saab esitada kuni 05. jaanuarini 2016. aastal. Ettepanekud esitada kirjalikult e-posti aadressil info@are.edu.ee