Are Kooli arengukava 2020 – 2023

Are Kooli arengukava 2020-2023 projekt on avalikustatud Are Kooli ja Tori valla kodulehel perioodil 02.12.-15.12.2019. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid Are Kooli aadressil Kooli tänav 1, Are alevik, Tori vald, 87301 Pärnumaa või e-posti aadressil info@are.edu.ee.

Are Kooli arengukava 2020 – 2023 projekt

Are Kooli arengukava 2020 – 2023 avalikustamine