Are Kooli aasta õpetaja ja kolleeg

ARE KOOLI
AASTA ÕPETAJA 2020
AIVE ANNUSTE

Aive Annuste

Aive Annuste on õpetaja, kelle tunnid on pisiasjadeni läbimõeldud, põnevad ja innovaatilised.

Ta on väga üksmeelse klassi klassijuhataja. Aive innustab enda õpilasi osa võtma õpilasvõistlustest, ühiselt käiakse teatris ja sisukatel õppeekskursioonidel. Õpetaja Aive on konkreetselt otsekohene, seepärast on lastel alati teada, et kui Aive ütleb, siis nii just ongi.  Lapsevanematele on ta hea koostööpartner, nõuandja, probleemide lahendaja, alati hooliv klassijuhataja.

Aive asjatundlikkust ja uute olukordadega hästi hakkamasaamist tundsid koolitöötajad just distantsõppe ajal. Ta kuulas ära ja nõustas abivajajaid. Ühe tänuliku Are kooli õpetaja sõnul on meie Aasta Õpetaja Aive pidanud talle alailma Krõõda nutukirstuks olema. Aive leiab igale probleemile lahenduse. Aive Annuste on järjepidev, uuendusmeelne, tähelepanelik, hooliv, õpihimuline, TARK ÕPETAJA.

AASTA KOLLEEG 2020
URVE HALLIKMA

Urve Hallikma

Õpetaja Urve Hallikma on Hea Tuju Tekitaja. Kui tema vahetunnis õpetajate toas on, siis lähevad teised õpetajad tundi ikka naerulsui, sest muhedad ütlemised, anekdoodid ja rõkkav naer kisuvad kaasa.

Urve on tähelepanelik ja hooliv. Kui keegi puudub koosolekult, siis läbi tema jõuab info alati kohale.  Ta on valmis jagama teadmisi ja õppima koos kolleegidega. Tema peale saab loota- alati. Üks kolleeg on Urvet kirjeldanud, et ta on alati abivalmis, tähelepanelik, osavõtlik, eriliselt tänatud on Urvet Zoomi tundide läbiviimise õpetamise eest.

Ei ole mingi argument, et Urve ei joonud kohvi, ei söönud vahvleid või ei pannud õpetajate toa riiulisse mittevajalikke dokumente, kui tema tööpäeva lõpetab, siis käib ta alati üle riiulid, laua, peseb kolleegide mustad nõud, sest KORD PEAB OLEMA MAJAS.

Nakatava energiaga, meeldiv, muhe, toetav ja sõbralik- see on Are Kooli 2020. aasta Kolleeg Urve Hallikma.