Are Kool on UNESCO ühendkoolide liige

Sellest õppeaastast on Are Kool saanud kandidaatkoolist täieõiguslik UNESCO Ühendkoolide liige.

UNESCO ühendkoolide võrgustik (ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist.

Eesti võrgustiku liikmetele  pakutakse tasuta õppematerjale, nõu ja tuge võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.

Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi. Tegevused toetavad kestliku arengu põhimõtteid ja vastutustundliku maailmakodaniku kujundamist.

Are Koolis organiseerivad  võrgustikuga seotud tegevusi loodusainete õpetaja Leelo ja sotsiaalainete õpetaja Marju.

UNESCO ühendkoolidest Eesti koolid