9. klass Pärnu Maakohtus

Are Kooli 9. klass käis ühiskonnaõpetuse tunni raames väljasõidul Pärnu Kuninga tänava kohtumajas vaatlemas kriminaalasja kohtuistungit. Eelnevalt õppisime tunnis, mis vahe on haldus-, tsiviil- ja kriminaalteol ning vaatasime filmi elust noortevanglas. Kohtus nägid õpilased oma silmaga, kuidas kohtuistungit peetakse ja mida tähendab kokkuleppemenetlus. Hiljem tehti neile ringkäik kohtumajas ja arestikambris ning õpilastega vestles Pärnu maakohtu esimees Rubo Kikerpill.

Õpetaja Marju Sepp