8. klassil loovtööd kaitstud

Hommikul saabusid kaheksandikud kooli pidulikus riietuses, mõnelgi hinges väike ärevus – ees oli vastutusrikas ülesanne kaitsta täna edukalt oma loovtöö.

Töid on ette valmistatud peaaegu terve kalendriaasta: eelmisel kevadel valiti teema ja juhendaja õpetaja. Mõni õpilane alustas töö loomisega juba kevadsuvel, teine lükkas asja käima sügisel. Kogu perioodi jooksul on olnud vaja teha vahearuandeid, analüüse, vaadata oma ajajaotusele karmima pilguga otsa; vahetada juhendajaga mõtteid; uuesti alustada; analüüsida, sünteesida, kriitiliselt mõelda, andmeid koguda ning järeldusi teha. Head  nõu teksti- ja arvutitöötluse osas on andnud arvutiõpetaja Leelo. Ajakaval on rangelt näppu peal hoidnud õpetaja Urve, kes lisaks oma kolme õpilase juhendamisele teadis klassijuhatajana alati, kes mida teeb ja kuhu oma tööga jõudnud on.

10. märtsiks pidid olema loovtööd kaante vahel ja need ulatati edasi retsensentidele, kes lugesid, analüüsisid  ja tõid välja nii tööde head küljed kui ka puudujäägid. Samuti esitas iga retsensent 2-3 küsimust, mis kaitsmisel ka vastuse said. Oleme uhked, et meil on raamatukogu juhatajale üle anda 12 suurepärast loovtööd, mida järgmiste aastate kaheksandikud saavad enda tegemistele eeskujuks võtta.

Carmeni, Kerttu ja Heliisi töö kandis pealkirja “Vene keele nädal”, juhendas õpetaja Urve Hallikma.

Kristjani ja Joonase tööks oli “Kasside ronimisredelid loomade varjupaigas”, juhendas õpetaja Mairo Sepp.

Praktilised tööd tegid veel Eliise  (“Matkaraja loomine”) ja Mari (“Are Kooli matkarada”), nende loodud matakaradu Are aleviku ümbruses saame kogu kooliga katsetada juba 13. aprillil. Tüdrukute matkaradade loomist juhendas õpetaja Leelo Lusik.

Jan Erik valmistas loovtööna “Põrdasarvedest jahitrofee”, juhendas direktor Anneli Uibu.

Karlil valmis füüsika õppimist rikastav lauamäng “Minu füüsika”, juhendas Tiiu Rätsep. 

Uurimistööd tegi Martin tööga “Are tuletõrjeseltsi ajalugu”, juhendas õpetaja Leelo Lusik.

Ajaloovaldkonnas uuris oma kodutalu minevikku ja olevikku Renno. Teemaks oli “Pärivere talu ajalugu”. Renno töö on edasi saadetud B.G Forseliuse Seltis õpilaste loovtööde konkursile.

Väga mahuka ja suurepärase töö – “Pärivere sovhoos läbi ajaloo” koostas Jauram Reisner. Tema töö on esiatud nii B.G Forseliuse Seltis õpilaste loovtööde konkursile kui ka Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatud õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusele Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele ning Pärnumaa Kodu-uurimiskonverentsile. Renno ja Jaurami töid juhendas õpetaja Marju Sepp.

Edu ja pealehakkamist uute väljakutse lahendamisel, 8. klass!

Aive Annuste

Hindamiskomisjoni liige