8. klassi loovtööde edenemine

Täna oli loodusteaduste klassis kaheksanda klassi õpilaste, loovtööde juhendajate ja hindamiskomisjoni selle õppeaasta esimene kokkusaamine ning pealtvaatajatena olid kohal ka 7. ja 6. klass.

Kaheksanda klassi ülesandeks oli tutvustada oma valitud loovtöö teemat, eesmärki ning paljudel oli juba välja tuua ka näiteid käimasolevatest tööprotsessidest.
Kuulajatel oli hea tõdeda, et loodetavasti on kevadeks valmimas päris mahukad ja huvitavad tööd: “Pärivere talu ajalugu”, “Pärivere sovhoosi ajalugu”, “Are tuletõrjeseltsi ajalugu”, “Õppemäng 8. klassi füüsikatundi”, grupitöödena on ees ootamas põnev vene keele nädal, rajamisel huvitavad matkarajad ning Pärnu kodutute loomade varjupaika on juba valminud kasside turnimiskoht.
Samas on ikkagi veel ootamas päris lai tööpõld. Nüüd tulebki hooga juhendajate eestvedamisel edasi minna. Iga juhendaja on õpilasega kokku leppinud järgmised sammud töö edukaks edenemiseks. Loodetavasti jätkub õpilastel tahet neist ka kinni pidada ning tööd järjepidevalt edasi arendada.
Järgmine ametlik aruandlus loovtöö edenemisest on juba 13. jaanuaril 2017. Siis on uurimistööde puhul suurema tähelepanu all küsimustikud ja töö metoodika ning praktiliste tööde ja projektöö puhul tuleb kirja saada ideed ja põhipunktid. Samuti peab üles tähendana vähemalt 3 allikat, mida on loetud, uuritud, kasutatud. Need on miinimumnõuded, kuid loodetavasti on enamikul tööga jõutud juba lõpusirgele, sest 16. veebruaril toimub juba eelkaitsmine. Selleks ajaks peaks valminud olema kirjaliku loovtöö osana sisukord (peatükkide alajaotus) ning enam-vähem valmis olema nii teoreetiline kui ka praktiline osa. Kirjalikud tööd peaksid olema jagatud juhendajate ja arvutiõpetajaga Google Drive´s. Lõplikult tuleb töö komisjonile esitada hiljemalt 10. märtsil. Siis annavad töödele oma hinnangu retsensendid.
Loovtööde kaitsmine toimub 31.märtsil kell 8.40.
Häid mõtteid ja ideid kaheksandikele huvitavate tööde koostamisel ning jõudu-jaksu juhendajatele!
Täna oli ka nooremate klasside kuulajatel võimalus hakata mõtteid koondama – kohe on käes see aeg, mil tuleb astuda komisjoni ette oma teemade, mõtete ja valikutega loovtöö osas.
Õppejuht Aive