MAJANDUSNÄDAL  1.-4. OKTOOBER 2018

E, 1.OKT

8.40-11.10 4.- 6. kl.

(3 t)

41 õpilast

Programmieelne küsimustik. MEIE LINN – Suur linnaplaan. Meie linnaosa ettevõtted. Kuidas linnaosa toimib? turvalisus, riigiametid, maksud ja nende tähtsus. Avalik sektor vs. erasektor. Äriplaan. Valikud.            (loodusklass)
11.20- 14.05 7.-9. kl.

(3 t)

30 õpilast

Programmieelne küsimustik MEIE RIIK – Ressursid. Maakondade rikkused, piirkonnad – mida kus toota, mida kus teha? Äriplaani koostamine. Parima lahenduse leidmine.                                                                   (loodusklass)

 

T, 2.OKT

8.40-11.10 4.-6. kl.

(3 t)

41 õpilast

MEIE LINN – Linna planeerimine. Linnaehitus. Tööstuspiirkonnad, puhkealad, elamupiirkonnad. Ressursid – materjal, inimesed, seadmed pagaritöökoja näitel. Ettevõtlusratas.  Kasum.                             (loodusklass)
10.25-14.05 8. kl.

4 õpilast

Esindus inspiratsioonipäeval Strandis – Markus, Leho, Heinar ja Rauno. (Õp. Karmen)
11.20- 12.05 7.-9. kl.

(1 t)  30 õpilast

MEIE RIIK – Ettevõtlusratas – seadmed, materjalid, inimesed, tootmine, turundus, turg, vahetus, kasum.                                                  (loodusklass)
12.25-14.05 7.-9. kl.

( 2 t)

30 õpilast

Laura Aus (Swedpank),, Majandusõigus ja laenude võtmine oma ettevõtte alustamiseks, kohustused. Interneti tähtsus ja võimalused oma firma töös, reklaamiks jne ,  ohud.”                     (loodusklass)

 

K, 3.OKT

8.40-10.15 7.-9. kl.

(2 t) 30 õpilast

Rajaleidja töötoad. ,, Miks ja kuidas õppida? Valikud. Karjäär”  

                                                                                                     (ajalooklass)                         

8.40-10.15 4.-6. kl. (2 t)

41 õpilast

MEIE LINN – Pagaritöökoda. Tootmine, tarbimine. Liinitootmine ja väikeettevõtted (FIEd)                                                                  (loodusklass)
10.25- 11.10 4.-6. Kl. (1 t)

41 õpilast

Kohalik ettevõtja – Kersti Kullimaa ettevõtlusest Maal

                                                                                                     (loodusklass)

12.05 8.-9. kl. ( 2 t)

(20 õpilast)

Individuaalne karjäärinõustamine  – Rajaleidja

 

12.25-14.05 7.-9. kl. (2 t)

30 õpilast

Haldi Rae (Töötukasssa) loeng ,,Tööandja ootused. Tööturg. Mida teha, kui noor tahab tööle saada?”                                                              (loodusklass)

 

N, 4.OKT

9.30-11.10

 

4.-6. kl.

(2 t) 41 õpilast

 

MEIE LINN – Esitlus erinevatest tööaladest. Millist ettevõtlusliiki kasutad? Põhjendus. Investeering, kasum, säästlikkus, otsustamine, maksud.  

                                                                                                 (loodusklass)

9.30 – 10.15 7.-9.kl.

6 õpilast

JA- Eesti majandusviktoriin arvutiklassis (Ingela, Kendro, Heinar, Leho, Kevin M., Rasmus R.)
11.20- 12.05 4.-6. kl.

(1 t) 41 õpilast

7.-9. kl.

(1 t) 30 õpilast

Programmijärgne küsimustik: Veebiviktoriin MEIE LINN õpitu kohta. Tunnistused.                                                                             ( loodusklassis).

Programmijärgne küsimustik Veebiviktoriin MEIE RIIK.KARJÄÄR õpitu kohta. Tunnistused.                                                                  ( ajalooklassis)

12.25-14.05 7.-9. kl. (2 t)

30 õpilast

T:  Kati Pärn ,,FIEna tööl” Näidistöö ( Are huvikeskus)

P:  Jaanus Välba ,,Vabatahtlik Tuletõrje Ares“ (Are VTÜ maja)