16.11 SALLIVUSPÄEV International Day for Tolerance

Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust ning austust üksteise vastu, aidata vähendada viha kõige võõra ja teistsuguse suhtes. Selleks 6., 7. ja 9. klassi tüdrukutega ARUTASIME, mis on sallivus ja miks peame seda oluliseks? Kuidas saab ühiskonnas diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada? Millised isikuomadused ja teadmised aitavad mõista erinevusi meie ümber?

Lõpuks paaristööna panime mõtted paberile ja koostasime sallivuse päeva kohta postrid.