16.11 SALLIVUSPÄEV International Day for Tolerance

Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust ning austust üksteise vastu, aidata vähendada viha kõige võõra ja teistsuguse suhtes. Selleks 6., 7. ja 9. klassi tüdrukutega ARUTASIME, mis on sallivus ja miks peame seda oluliseks? Kuidas saab ühiskonnas diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada? Millised isikuomadused ja teadmised aitavad mõista erinevusi meie ümber?

Lõpuks paaristööna panime mõtted paberile ja koostasime sallivuse päeva kohta postrid.

Võib olla illustratsioon, mille objekt on 3 inimest, raamat ja tekst sisuga: MONDO 16.99 RAHVUSVAHELINE SALLIVUSPÄEV K0o+ kultuure, religioone, aitavad rikastavad? 16.11 SALLIVUSPÄEV International Day for Tolerance Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu sallivust, austust üksteise dialoogi kultuuride inimeste organisatsioonide ahel. Üheks eesmärgi saavutamise teeks hariduse edendaminej teadlikkus. Tolerantsus aitab ähendada viha kõige võõraj teistsuguse suhtes. aitab ehitada maailma. inimeselemaalm? oluliseks? MÃTLE KAASA sallivus peame *Kuidas ühiskonnas sallivustsuurendada? *Millised isikuomadused teadmised aitavad mõista erinevusimeie ümber? MAAILMAKOOL.EE (ervellm.ce
Foto kirjeldus ei ole saadaval.
Foto kirjeldus ei ole saadaval.
Foto kirjeldus ei ole saadaval.