Uudised

HUNTS 2023 06. november toomas


Humanitaarainete õpilaskonverents 

3. novembril sel aastal toimus Eesti Rahva Muuseumis Tartus viies humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS, mis on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes 2023/24. õppeaastal õpivad 9.–12. klassis.  

Konverentsi eesmärk on aidata teadvustada õpilaskonverentsi kaudu humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale, parandada humanitaarteaduste mainet ühiskonnas ning pöörata õpilaste tähelepanu humanitaarteadustele võimaliku edasise atraktiivse karjäärisuunana. HUNTS toob kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema humanitaarteaduste rolli ja väljundite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. 

Eelnevalt oli vaja saata konverentsi korraldajatele oma uurmustööde teesid, mille hulgast valiti välja 8 tööd, mida konverentsil teistele esitada. Nii oli vaatluse all näiteks Venemaa riigiaparaadi propagandavõtted infosõjas Krimmi silla plahvatuse näitel, välireklaamid Tartu linna bussiootepaviljonides, näidendi „Raha 3“ kirjutamine ja lavastamine ning Are  tüdrukute lauamängu ,,Vabaduse tee” ja uurimus nõukogudeaegsest lapsepõlvest. Kõik esinejad olid 12. klassist  ( Treffneri, Poska ja Väike- Maarja Gümnaasiumist), vaid Are õpilased Liisa Ivanova ja Helyana Kakko olid 9.klassi õpilased. Konverents kanti üle Teamsis ja kõik soovijad said üle Eesti seda jälgida. Konverents võimaldas saada õpilasesinejatel vahetut tagasisidet ja innustust tegevteadlastelt. Nii said meie tüdrukudki kiita oma teemade valiku, käsitluse ja olulisuse üle. Samas anti soovitusi, mida teha, kui tahavad gümnaasiumis antud teemat edasi aendada. 

Peale lõunat  tutvustas Eesti Kirjandusmuuseumi Noorte Teaduskooli Jonathan Darvish-Kojori  ning seejärel toimus arutlusring  ,,Hirmud ühiskonnas” , kus Reet Hiiemäe  Eesti Kirjandusmuuseumist lahkas ähvarduskirjade laine mõju. 

Osalejate teemadest saab ülevaate  mõnendest teesidest:

https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2023-10/hunts_2023.pdf

Suurepärane kogemus!

Humanitaarainete õpilaskonverents 

3. novembril sel aastal toimus Eesti Rahva Muuseumis Tartus viies humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS, mis on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes 2023/24. õppeaastal õpivad 9.–12. klassis.  

Konverentsi eesmärk on aidata teadvustada õpilaskonverentsi kaudu humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale, parandada humanitaarteaduste mainet ühiskonnas ning pöörata õpilaste tähelepanu humanitaarteadustele võimaliku edasise atraktiivse karjäärisuunana. HUNTS toob kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema humanitaarteaduste rolli ja väljundite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. 

Eelnevalt oli vaja saata konverentsi korraldajatele oma uurmustööde teesid, mille hulgast valiti välja 8 tööd, mida konverentsil teistele esitada. Nii oli vaatluse all näiteks Venemaa riigiaparaadi propagandavõtted infosõjas Krimmi silla plahvatuse näitel, välireklaamid Tartu linna bussiootepaviljonides, näidendi „Raha 3“ kirjutamine ja lavastamine ning Are  tüdrukute lauamängu ,,Vabaduse tee” ja uurimus nõukogudeaegsest lapsepõlvest. Kõik esinejad olid 12. klassist  ( Treffneri, Poska ja Väike- Maarja Gümnaasiumist), vaid Are õpilased Liisa Ivanova ja Helyana Kakko olid 9.klassi õpilased. Konverents kanti üle Teamsis ja kõik soovijad said üle Eesti seda jälgida. Konverents võimaldas saada õpilasesinejatel vahetut tagasisidet ja innustust tegevteadlastelt. Nii said meie tüdrukudki kiita oma teemade valiku, käsitluse ja olulisuse üle. Samas anti soovitusi, mida teha, kui tahavad gümnaasiumis antud teemat edasi aendada. 

Peale lõunat  tutvustas Eesti Kirjandusmuuseumi Noorte Teaduskooli Jonathan Darvish-Kojori  ning seejärel toimus arutlusring  ,,Hirmud ühiskonnas” , kus Reet Hiiemäe  Eesti Kirjandusmuuseumist lahkas ähvarduskirjade laine mõju. 

Osalejate teemadest saab ülevaate  mõnendest teesidest:

https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2023-10/hunts_2023.pdf

Suurepärane kogemus!