Lasteaed

Tegevused


Õpetajate poolt organiseeritud tegevuste aluseks on nädalaplaan.

Nädalaplaan järgib meie õppekava eesmärke, et laps igas vanuses hästi areneda saaks.

Muusika- ja  liikumisõpetaja sobitab laulu- ja sporditegevused samuti  iga rühma nädalaplaani teemasse.

Nädalaplaan on lastevanematele nähtav ELIISis.

 

Lastel on lisaks võimalus osaleda järgmistes huviringides:

  • muusikaring
  • spordiring
  • kokandusring
  • saviring

Ringides osaluse eest tasub lapsevanem.

Õpetajate poolt organiseeritud tegevuste aluseks on nädalaplaan.

Nädalaplaan järgib meie õppekava eesmärke, et laps igas vanuses hästi areneda saaks.

Muusika- ja  liikumisõpetaja sobitab laulu- ja sporditegevused samuti  iga rühma nädalaplaani teemasse.

Nädalaplaan on lastevanematele nähtav ELIISis.

 

Lastel on lisaks võimalus osaleda järgmistes huviringides:

  • muusikaring
  • spordiring
  • kokandusring
  • saviring

Ringides osaluse eest tasub lapsevanem.